Stationsgatan 12

Förrådslokaler ca 120 m² med rejäla portar, Kök/fikautrymme, Kontor, Ett mindre rum, Asfalterad uppställningsyta ca 1000 m², Övrig tomt ca 8000 m²

Hyra och tillträde enligt överenskommelse.